Στις σύγχρονες κοινωνίες δυτικού τύπου, όπως η δική μας, η διαρκής εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει εμφανώς την καθημερινότητα μας και καθορίζει σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα της ζωής μας.

Θυμηθείτε τέλη του 2000, πώς επικοινωνούσαμε, αλληλεπιδρούσαμε με όσους ζούσανε μακριά από εμάς. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της εποχής μας είναι η ταχύτητα με την οποία συντελούνται οι τεχνολογικές αλλαγές και η αυξανόμενη επιρροή της κοινωνική μας υπόστασης.

Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έχει διεισδύσει πλέον στην επαγγελματική και προσωπική ζωή των πολιτών. Ο ρυθμός των μεταβολών που συντελούνται καθημερινά θέτει με τρόπο αμείλικτο πολλά ερωτήματα.

 • Μπορούν όλα τα άτομα μιας κοινωνίας να προσαρμοστούν στον γρήγορο αυτό ρυθμό;
 • Μήπως υπάρχουν στρώματα της κοινωνίας που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των εξελίξεων;
 • Μήπως τα κοινωνικά χάσματα οξύνονται, αντί να αμβλύνονται;
 • Η τεχνολογική εξέλιξη δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλους;
 • Τι είναι αλήθεια, τι είναι ψέμα;

Επειδή τα παραπάνω ερωτήματα είναι ίσως δύσκολο να απαντηθούν, χρειαζόμαστε βοήθεια και κατεύθυνση. Αυτός θα έπρεπε να είναι ένας από τους στόχους των πολιτικών μας και όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα δηλαδή να μας οδηγούν σε ατέρμονες, κυκλικές θα έλεγα πορείες με όχημα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η άσκηση εξουσίας και η συγκέντρωση περισσότερου πλούτου σε αντιστάθμισα με την αφύπνιση των πολιτών, θα παραμένει ως μεγάλος πειρασμός όπως οι σειρήνες καλούσαν τον Οδυσσέα. Η αφύπνιση των πολιτών μόνο με σωστή εκπαίδευση, καλύτερη περίθαλψη, δίκαιη κατανομή του πλούτου, αμεσότερη δημοκρατία και κυβερνητική διαφάνεια μπορεί να επιτευχθεί. Οι τεχνολογίες της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας μπορούν να μας οδηγήσουν σε αυτούς τους στόχους, θα έπρεπε να μας βοηθήσουν για αυτό.  Έτσι, σε παγκόσμιο επίπεδο μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες είναι η Κοινωνία ή Λεωφόρος της Πληροφορίας.

Χρειαζόμαστε βοήθεια και κατεύθυνση. Αυτός θα έπρεπε να είναι ένας από τους στόχους των πολιτικών μας και όχι αυτό που συμβαίνει σήμερα δηλαδή να μας οδηγούν σε ατέρμονες, κυκλικές θα έλεγα πορείες με όχημα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η άσκηση εξουσίας και η συγκέντρωση περισσότερου πλούτου σε αντιστάθμισα με την αφύπνιση των πολιτών, θα παραμένει ως μεγάλος πειρασμός όπως οι σειρήνες καλούσαν τον Οδυσσέα.

Τι είναι η Κοινωνία ή αλλιώς Λεωφόρος της Πληροφορίας

Στην Ευρώπη έχει επικρατήσει ο όρος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Information Society) σε αντιδιαστολή με τις ΗΠΑ που χρησιμοποιείται ο όρος «Λεωφόρος της Πληροφορίας» (Information Superhighway). Η διαφοροποίηση αυτή πιθανά εκφράζει τον διαφορετικό συλλογικό τρόπο σκέψης των κοινωνιών σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Η Ευρώπη, μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο και τις καταστρεπτικές συνέπειες του, προσπάθησε να οργανώσει τη ζωή των πολιτών της στη βάση αρχών και αξιών όπως η δημοκρατία, ο σεβασμός του διαφορετικού, η ανεκτικότητα, η αλληλεγγύη και η προστασία των κοινωνικά αδύναμων. Το γεγονός αυτό αντανακλάται, πιθανότητα, και στην προσέγγισή της όσον αφορά την έννοια της «Κοινωνίας της Πληροφορίας», δηλαδή φαίνεται να δίνει βάρος όχι στον όρο «πληροφορία», αλλά κυρίως στον όρο «κοινωνία». Πιθανά αυτή η διαφοροποίηση να δηλώνει πόσο διαφορετικά σκέπτεται ο Ευρωπαίος σε σχέση με των “Αμερικάνο”.

Μέλημα κάθε σύγχρονης Πολιτείας είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας να διαμορφώνεται ως κοινωνία για όλους, χωρίς διακρίσεις σε πληροφοριακά έχοντες και μη έχοντες, ως χώρος στον οποίο να διαφυλάσσονται τα δικαιώματα του πολίτη, καθώς επίσης η ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησής του. Η συνολική στρατηγική για την Κοινωνία της Πληροφορίας μπορεί να στηρίζεται σε μερικές απλές βασικές αρχές, όπως:

 • να δίνει ίσες ευκαιρίες και πρόσβαση για όλους,
 • να δημιουργεί ένα περιβάλλον για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την άνθηση κάθε είδους πρωτοβουλιών,
 • να διαφυλάττει τις ατομικές ελευθερίες,
 • να ενισχύει τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Οι παραπάνω βασικές αρχές για την Κοινωνία της Πληροφορίας, είναι άμεσα συσχετισμένες με το Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία του προηγούμενου αιώνα. Καταγεγραμμένη πλέον πληροφορία στο ανθρώπινο DNA είναι η διαρκής ανάγκη για την εκπλήρωση τους. Αποτελεί το υπέρτατο ΑΈΝΑΟ ανθρώπινο όραμα, επηρεασμένο από κάθε χρονική περίοδο, διαρκώς εξελισσόμενο.

Πως μπορούμε να διαπιστώσουμε αν είμαστε κοντά ή μακριά, στην Κοινωνία της Πληροφορίας;

Πληροφορική σημαίνει λογισμικό, ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Το 01 και οι μεταβολές του είναι ο θεμέλιος λίθος, οπότε με μαθηματικούς δείκτες και συντελεστές πιθανά στο μέλλον να μπορέσουμε να απεικονίσουμε ΠΟΥ ΉΜΑΣΤΑΝ, ΠΟΥ ΕΊΜΑΣΤΕ και ΠΟΥ ΠΆΜΕ. Μέχρι τότε, ας ξεκινήσουμε από το ΑΝ έχουμε ανοίξει τουλάχιστον τον δρόμο, απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα:

 1. Έχουμε ίσες ευκαιρίες ή οδηγούμαστε σε μια ελεγχόμενη καταναλωτική κοινωνία της καθοδηγούμενης πληροφορίας;
 2. Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε τις αληθείς από τις ψευδείς πληροφορίες;
 3. Σε λίγα χρόνια από που θα διαβάζουμε έγκυρη Ιστορία;
 4. Είναι εφικτή η Ηλεκτρονική δημοκρατία;
 5. Είναι εφικτός ο έλεγχος και η αξιοκρατία των θεσμών;

Διαβάστε σχετικά, το ηλεκτρονικό σύγγραμμα με τίτλο “Κοινωνία της Πληροφορίας”

Επηρεασμένος πολύ από τα Ελληνικά δρώμενα, ζώντας την εξέλιξη της πληροφορικής από την γέννηση της νοιώθω ότι τα Καλύτερα Έρχονται. Εύχομαι να τα δούμε σε μια δίκαιη μελλοντική Κοινωνία της Πληροφορίας!