Υπήρξαν οραματιστές, πολιτικοί που βλέπανε μακρυά. Δυστυχώς δεν τους ακούσαμε, είτε γιατί ανήκαν σε κόμματα που δεν υποστηρίζαμε, είτε γιατί ηθελημένα σίγησαν την φωνή τους οι τότε “άρχοντες” του τόπου μας.

Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης στο 6ο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ αναφέρει στο βήμα, το όραμά του για την Ελλάδα και την επερχόμενη γεωοικονομική κρίση.

Άραγε τι χρειάζεται ακόμη για να αποφασίσουμε σε μια Εθνική Κυβέρνηση ανεξάρτητη κομμάτων για την επίλυση όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα;