Με την δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων χρήσης Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, με τρόπο απλό, περιεκτικό και κατανοητό μπορεί να γίνει ένα βήμα για την επίτευξη της Άμεσης Δημοκρατίας και της Ανοιχτής Διακυβέρνησης.

Εμείς ως Φορολογούμενοι Πολίτες, χρηματοδοτούμε την έκαστη κυβέρνηση και τα κοινοβουλευτικά κόμματα, προσδοκώντας την ευημερία μας δηλαδή Δικαιοσύνη, Δημοκρατία, Ελευθερία, Παιδεία, Υγεία, Ασφάλεια και ένα δίκαιο περιβάλλον για επιχειρείν και εργασία.

Η ανάγκη που υπάρχει είναι η Ευκολία Ανάγνωσης Βασικών Δεικτών, η Ευκολία Εύρεσης Αποτελεσμάτων που να παρουσιάζουν που ήμασταν, που είμαστε και που πάμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε εικόνα των αποτελεσμάτων χρήσης εκάστης κυβερνητικής περιόδου με τρόπο απλό, σαφή και έγκυρο. Φανταστείτε να μπορούσαμε να διαβάσουμε μια διαδικτυακή σελίδα που να περιέχει σε γραφική αναπαράσταση (infographic) τα δεδομένα ανά τομέα που μας ενδιαφέρει και να μπορούσαμε να τα συγκρίνουμε με προηγούμενες χρονιές ή και με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Ενδεικτικά ακόλουθα επισυνάπτω δείγμα σχετικών γραφικών αναπαραστήσεων.

Εάν μπορούσε να επιτευχθεί, τότε ο πολίτης θα γνώριζε τα αποτελέσματα της εκάστοτε κυβέρνησης. Θα μπορούσε να κρίνει ουσιαστικότερα στις εκλογές και θα ένοιωθε συμμέτοχος της εξελικτικής διαδρομής της πόλης του ή και του κράτους που έχει επιλέξει να ζει. Ίσως τότε να μπορούσε γρήγορα να μάθει:

  • πόσο μας στοιχίζει η λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων.
  • ποια κυβερνητική περίοδος ήταν η πιο σπάταλη.
  • αν η μείωση κόστους λειτουργίας του Δημοσίου ήταν αναλογική προς αυτό που συνέβη στους πολίτες (κατά την περίοδο της κρίσης).

Μας νοιάζει όμως να μάθουμε;